II Trofeu Miquel Marques

ANUNCIO DE REGATA               INSTRUCCIONES DE REGATA

CLASIFICACION GENERAL RI         CLASIFICACION RI3         CLASIFICACION RI4